Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn – II edycja

Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn – II edycja

Nabór deklaracji do udziału w projekcie

Pn: Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn – II edycja

dot. dostawy i montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych

Wójt Gminy Telatyn informuje o możliwości przystąpienia do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn – II edycja” obejmującego zakup i montaż kolektorów słonecznych i  instalacji fotowoltaicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać ankiety i  deklaracje uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Gminy Telatyn od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

Przyjmowanie ankiet wraz z deklaracją prowadzone będzie do dnia 31 maja 2019 roku w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Telatyn, pokój nr  2.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz ankiety z deklaracją dostępne są w Urzędzie Gminy Telatyn oraz do pobrania w linkach poniżej:

Wójt Gminy

Dariusz Kozłowski