Odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Telatyn

6 maja 2024 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Telatyn odbyła się I Sesja IX kadencji Rady Gminy Telatyn na lata 2024-2029.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na Radnego i złożenia ślubowania przez nowo wybranych Radnych. Podczas obrad wybrano Przewodniczącą Rady Gminy Telatyn, którą została Pani Maria Międlarz, wybrano również Wiceprzewodniczącego – funkcję tę powierzono Panu Mateuszowi Grabczuk.

Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył także Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski.