OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.5.Z.2022.KP w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3515L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z droga powiatowa nr 3514L