O czystym Powietrzu w Gminie Telatyn

W Gminie Telatyn 19 czerwca br odbyło się spotkanie informacyjne i konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Informacji udzielała pani Aneta Dziadosz z Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Mieszkańcy Gminy mieli możliwość spotkać się bezpośrednio z ekspertem i uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące możliwości jak najkorzystniejszego dofinansowania, w ich konkretnym przypadku.

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na budowę domu jednorodzinnego. Program przewiduje dofinansowanie na: piece i kotły na paliwa stałe, zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.