Nowy sprzęt w Gminie Telatyn będzie służył mieszkańcom

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski wraz z pracownikami odpowiedzianymi za realizację zadania pn.:  „Zakup urządzeń do gospodarki ściekowej – dostawa sprzętu pomocniczego”, dnia 2 stycznia 2024 roku dokonał odbioru nowo zakupionego sprzętu, który będzie służył mieszkańcom naszej gminy.

W ramach środków finansowych zakupiono: ciągnik MCCORMICK o mocy 125KM  ; przyczepę asenizacyjną o pojemności 4,3m³;   przyczepę samowyładowczą  o ładowności 4,5T; kosiarkę mulczer z   wysięgnikiem;  ładowacz czołowy z osprzętem w tym :  pług czołowy do odśnieżania,  zamiatarkę, widły do przeładunków materiałów na paletach oraz  łyżkę załadowczą do materiałów sypkich. Całkowita wartość dostarczonego sprzętu wynosi 798 270,00zł.