Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich!!!

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie pn.” Piękno tradycji we współczesnym świecie”

Przedmiotem konkursu jest opisanie tradycji swojej „małej ojczyzny” przy wykorzystaniu wszelkich możliwych technik, również multimedialnych

Laureatom Konkursu zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody – zakup strojów ludowych (wartość zakupionych strojów wynosi aż 20 000zł.)

Termin nadsyłania prac mija 26 października br. !!!

Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej www.lubelskie.pl