NOWE WŁADZE W STOWARZYSZENIU SAMORZĄDÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, które odbyło się 18 stycznia br został wybrany nowym wiceprezesem  Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego zostało powołane jako struktura prawna zrzeszająca wszystkie jednostki samorządowe powiatu dla wspólnego rozwiązywania trudnych problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem naszych społeczności. Poszczególne Samorządy tworzące Stowarzyszenie reprezentowane są przez swoich umocowanych przedstawicieli: wójtów, burmistrzów i wicestarostę. Zasadniczym punktem obrad był wybór nowych władz. Obecnie Stowarzyszeniem kierują: Prezes Jarosław Korzeń- Wicestarosta Tomaszowski, Wiceprezes Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn, skarbnik Piotr Pasieczny – Wójt Gminy Tarnawatka. Członkami Zarządu Stowarzyszenia zostali: Tomasz Tyrka – Wójt Gminy Jarczów i Aleksandra Pietrasz – Burmistrz Łaszczowa.

Do składu Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Przewodniczący Roman Miedziak- Wójt Gminy Rachanie, członkowie Andrzej Podgórski – Burmistrz Tyszowiec oraz Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej.
Za dotychczasową pracę na rzecz działalności Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego podziękowanie otrzymał ustępujący Prezes Stowarzyszenia pan Jerzy Wereszczak.