Nowe drogi w gminie Telatyn już gotowe do użytku.

Zakończyła się przebudowa kolejnych odcinków dróg w miejscowościach: Radków oraz Dutrów. Na drogach przeprowadzono już odbiory techniczne i przekazano je do użytku. Gmina Telatyn otrzymała dotację w wysokości 80 % wartości tych inwestycji, co stanowi kwotę 905 000,00 zł.

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 111673L od km 1+000 do km 1+700 wraz z przepustami w km 0+260 i w km 1+150 w miejscowości Radków, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.

  2. Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 111671L w km 0+543 i w km 0+890 w miejscowości Dutrów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.

Najdłuższy bo ok. 800-metrowy fragment nowej trasy wraz z przepustami powstał w Radkowie. Droga ta była uszkodzona w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku. Wartość tej inwestycji to ponad 750 tysięcy złotych, z czego 601 tysięcy gmina otrzymała z rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dzięki wsparciu z w/w programu przebudowano również dwa fragmenty drogi gminnej nr 111671L w Dutrowie. W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch przepustów oraz wykonano nową nawierzchnię na odcinku o łącznej długości 200 m. Koszt tej inwestycji to ponad 380 tys w tym dofinansowanie to 194 380 zł.
Zakończyły się również prace przy modernizacji drogi gminnej nr 111666L w miejscowości Telatyn ul. Dobra. Koszt tej inwestycji to ponad 128 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 70 tys. zł.