Nowa droga w Poturzynie

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski z rąk Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego 17 czerwca 2021 roku odebrał symboliczny czek na kwotę 800 000,00zł jaką gmina otrzymała w ramach rządowego wsparcia gmin popegeerowskich. W  Gminie Telatyn wybudowana zostanie droga w Poturzynie. W ramach realizacji zadania zaprojektowano budowę drogi o łącznej długości 999 mb. w tym wykonanie robót ziemnych, warstwy filtracyjnej, podbudowy z tłucznia oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 4cm. + warstwa ścieralna gr. 4cm) Projektowana droga położona jest w miejscowości Poturzyn gdzie funkcjonowało przed laty zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.