Images tagged "zawody-siatka"

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf regulamin 64 KB 119
jpg 20201216_095149 581 KB 117
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 128
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 140
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 133
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 89
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 124
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 123
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 96
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 105
jpg 20201216_095224 824 KB 88
jpg 20201216_095138 435 KB 133
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 105
pdf harmonogram odbioru odpadów 233 KB 203
pdf informacja wojewody lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku 2 MB 108
pdf Obwieszczenie z dnia 22.12.2020r 732 KB 110
pdf HARMONOGRAM W PUNKCIE NPP i NPP - UG TELATYN 201 KB 71
pdf klauzula-informacyjna 467 KB 92
pdf NIEODPŁATNA-POMOC-PRAWNA 523 KB 104
pdf ankieta 569 KB 121
pdf Karta-Informacyjna-Poradnictwa 94 KB 94
pdf Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 141 KB 93
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 128
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 43 KB 33
pdf Wykaz planowanych dyżurów na I półrocze 2021 roku 298 KB 42
pdf wniosek 793 KB 148
jpg Załącznik-Nr-1 567 KB 61
pdf Regulamin-Konkursu-Kulinarne-skarby-Wielkanocy.docx 330 KB 53
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 89 KB 53
pdf Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 61 KB 53
pdf zgłoszenie 220 KB 69
pdf regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII 570 KB 45
pdf Klauzula informacyjna (1) 434 KB 43
pdf Procedura_2021_r 154 KB 103
doc klauzula informacyjna 16 KB 131
pdf krótki Informator 500 25-01-2021 179 KB 61
pdf Nabór_ogłoszenie_v,22.01 78 KB 107
pdf Informator Rodzina 500 26-01-2021 156 KB 80
pdf ulotka 500 A5 26-01-2021 155 KB 67
pdf zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi 85 KB 84
pdf zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami 106 KB 127
pdf zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu 86 KB 109
pdf zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji 326 KB 86
pdf Regulamin tekst jednolity - 21.04.2020 z załączikami 590 KB 66
pdf Informacja na stronę Urzędu Miasta_Gminy 160 KB 86
pdf harmonogram 104 KB 42
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 98 KB 112
pdf Wykaz planowanych dyżurów na II półrocze 2021 roku 298 KB 53
pdf Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG Telatyn 139 KB 142
pdf Zaproszenie Uczestnik 218 KB 58
pdf Ramowy program szkolenia 492 KB 78
pdf Program Targi Woyciechowski 19.09.20 199 KB 117
pdf 5. iInformacja Wojewody Lubelskiego z 15 wrzesnia 2020 roku 304 KB 113
pdf 4. Informacja Wojewody Lubelskiego z 7 września 2020 roku 323 KB 107
pdf 3. Informacja Wojewody Lubelskiego z 1 września 2020 roku 429 KB 111
pdf 2. Informacja Wojewody Lubelskiego z 31 sierpnia 2020 roku 139 KB 94
pdf 1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 26 sierpnia 2020 r 746 KB 98
pdf PROGRAM Konwent 226 KB 77
pdf Program Targi Woyciechowski 15.09.20 306 KB 68
pdf Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020 201 KB 70
pdf Regulamin naboru 2020_ost 565 KB 78
pdf nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144 KB 177
pdf REGULAMIN Festiwal2020 222 KB 98
pdf zgłoszenie festiwal 78 KB 85
pdf Telatyn harmonogram 81 KB 261
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 115
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 158
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 118
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 142
pdf Umowa nr 5.1.2019 nadzór inwestorski 7 MB 63
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 119
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 161
pdf Plakat_A4__CMYK__bez_spadw 5 MB 90
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 21 wrzesnia 2020 461 KB 110
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 23 pazdziernika 2020 roku 636 KB 104
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 100
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 2 listopada 2020 roku 197 KB 85
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 roku 281 KB 98
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 27 listopada 2020 roku 84 KB 108
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku 2 MB 106
pdf formularz 86 KB 65
pdf regulamin 196 KB 103
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 106
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 118
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 124
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 136
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 28 wrzesnia 2020 139 KB 110
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 91
pdf Protokół konieczności 1 MB 129
pdf formularz konsultacji społecznych 216 KB 111
doc formularz konsultacji społecznych 111 KB 136
pdf Regulamin konkursu na Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI 744 KB 74
pdf Telatyn 09-12.2020 202 KB 163
pdf oświadczenie covid19 71 KB 88
pdf regulamin 165 KB 111
pdf formularz 161 KB 98
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 2 października 2020 183 KB 114
pdf Program 225 KB 82
pdf 04-10.2021 146 KB 647
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 118
pdf zarzadzenie 91 KB 47
pdf formularz 104 KB 57
pdf regulamin (7) 79 KB 140
pdf informacja 191 KB 29
pdf ustawa-o-dodatku-oslonowym-1641798211 189 KB 39
pdf wniosekododatekoslonowy-telatyn-1641381272 (1) 1 014 KB 79
pdf wzór wniosku o dodatek osłonowy 139 KB 33
doc wzór wniosku o dodatek osłonowy 73 KB 34
pdf plakat-dod-oslonowy-1641380222 78 KB 59
pdf Zarzadzenie-nr-97_2021 157 KB 14
pdf harmonogram odbioru odpadów styczeń- marzec 2022r 162 KB 356
pdf 1Informacja na stronę Urzędu Miasta_Gminy 207 KB 43
pdf Harmongram 2022r 502 KB 47
pdf Zarządzenie nr 97_2021 157 KB 50
pdf zarzadzenie nr 92_2021 150 KB 102
pdf komunikat 617 KB 56
pdf załącznik nr 1 174 KB 60
pdf regulamin 177 KB 53
pdf Harmonogram odpadów Listopad-Grudzień 31 KB 283
pdf Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) (1) 258 KB 47
pdf Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (2) 255 KB 44
pdf Apel A4 2 stronny 1 MB 68
pdf 5 Zał. nr 2 do Uchwały - Regulamin tekst jednolity - z załącznikami z poprawkami 600 KB 55
pdf 2 W-ek i Ocena 322 KB 3
pdf OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ (2) 95 KB 13
pdf Zał. nr 1 - 2022- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 185 KB 24
pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 555 KB 19
pdf poradnik 167 KB 5
pdf Karta-zgloszenia-na-rajd-rowerowy 57 KB 15
pdf Regulamin-rajdu-sladami-Marszalka-Jozefa-Pilsudskiego 99 KB 16
pdf Oświadczenia 104 KB 17
pdf Regulamin konkursu 'Moja społeczność 145 KB 17
pdf Zał. nr 4 - 2022 oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwolania 96 KB 21
pdf Zał. nr 3 - 2022 Oświadczenie o niekaralności 112 KB 22
pdf Zał. nr 2 - 2022 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 58 KB 23
pdf Załącznik Wielkanocna Pisanka 126 KB 19
pdf 3 Załącznik 2a - Oświadczenie o demontaż azbestu 97 KB 42
pdf KONKURS WIELKANOCNY Regulamin 63 KB 20
pdf Regulamin Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom 261 KB 19
pdf Karta Zgłoszenia 3 MB 20
pdf Komunikat_2022.03.03_do samorządów województwa lubelskiego (1) 473 KB 16
pdf harmonogram kwiecień- grudzień 2022r. 499 KB 323
pdf regulamin-i-karta-konkurs-na-palme-i-pisanke-2022 493 KB 20
pdf wniosek+oświadczenie_pkd+rodo 549 KB 63
pdf Procedura_2022_r (1) 249 KB 42
pdf 2 W-ek i Ocena 325 KB 65
pdf 4 Zał. 3 ZAMIANA 87 KB 46
pdf OSWIADCZENIE_DLA_RODZICA-3 93 KB 21
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 392 KB 58
pdf karta uczestnictwa 79 KB 53
pdf Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 200 KB 62
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_TELATYN 444 KB 53
pdf OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ_TELATYN 358 KB 57
pdf OŚWIADCZENIE _PRZETWARZANIE DANYCH_TELATYN 202 KB 58
pdf KLUB SENIORA_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 433 KB 41
pdf KLUB SENIORA_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 427 KB 60
pdf DEKLARACJA UCZESTNICTWA_PRZYSTĄPIENIE_TELATYN 428 KB 57
pdf aktualna oferta 1 MB 68
pdf oferta 917 KB 18
pdf Regulamin Konkursu test wiedzy o NSP dla studentów szkół wyższych 361 KB 76
doc Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 41 KB 87
pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_TELATYN 443 KB 50
pdf Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 225 KB 77
odt Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 10 KB 86
pdf Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 1 012 KB 61
doc Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 51 KB 99
pdf Regulamin-załącznik-do-uchwały-ZWL-z-16-marca-2021 212 KB 114
pdf Informacja Wojewody z dnia 18 marca 2021 179 KB 89
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 204 KB 99
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 244 KB 76
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
559 KB 91
pdf regulamin 151 KB 60
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_TELATYN 419 KB 44
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 423 KB 41
pdf zarządzenie 210 KB 63
pdf regulamin_wieniec_dozynki_wojewodzkie 231 KB 49
pdf uchwała RG 85 KB 45
pdf projekt rocznego programu współpracy 117 KB 57
pdf Komunikat-Miedzywojewodzkiego-Cechu-Kominiarzy (1) 3 MB 57
pdf 3_Klauzula 61 KB 47
pdf 2_Wniosek 543 KB 74
pdf 1_Procedura_2021_r 154 KB 66
jpg lo 172 KB 5
pdf Logowanie do samospisu 486 KB 310
pdf NSP korzyści 355 KB 104
pdf Karta zgłoszeniowa_dozynki_wojewodzkie 257 KB 47
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 486 KB 57
pdf Poradnik RCB Jak przetrwać upał 6 MB 28
pdf Załączniki-nr-1-do-regulaminu-Konkurs-Złap-rybkę 226 KB 26
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 306 KB 30
pdf Regulamin-konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 276 KB 35
pdf oferta 622 KB 70
pdf harmonogram 104 KB 32
pdf Formularz-zgłoszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021 836 KB 50
pdf Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2021 268 KB 48
pdf Rolnik z Lubelskiego 2021 Formularz zgłoszenia kandydata 724 KB 57
pdf Rolnik-z-Lubelskiego-2021-regulamin-konkursu 269 KB 40
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 124
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 149
pdf karta zgłoszenia 42 KB 88
pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.
82 KB 90
pdf Regulamin - tekst jednolity 828 KB 88
pdf Załączniki-do-regulaminu-Konkurs-Niezłe-ziółko 123 KB 94
pdf Regulamin-Konkursu-Niezłe-ziółko 134 KB 104
pdf Informacja Wojewody 144 KB 130
pdf Informacja WL z 11.05.2020 r. - rozp. RM z 7.05 172 KB 142
pdf decyzja WL zawieszenie działalności 137 KB 132
pdf inf. Wojewody o rozp. RM z 19.04.2020 192 KB 142
pdf informacja o rozporządzeniach zmiajacych-1 137 KB 113
pdf Regulamin 66 KB 150
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi 482 KB 134
pdf zał 1a do regulaminu 183 KB 249
pdf Co powinieneś wiedzieć o upawie konopi w roku 2020 na terenie Gminy Telatyn 1 MB 114
pdf karta zgłoszenia 82 KB 98
pdf Regulamin konkursu plastycznego 98 KB 120
pdf Apel do rolników i sadowników 165 KB 107
jpg plakat duzy z logo KPRM 268 KB 119
pdf Komunikat 338 KB 88
pdf podanie 22 KB 398
pdf INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. 145 KB 419
pdf informacja Wojewody z 25.03.2020 r Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
135 KB 115
pdf zał 1 do regulaminu 548 KB 90
pdf zał 2a do regulaminu 426 KB 91
pdf Informacja WL o rozp 147 KB 351
pdf telatyn skład 70 KB 171
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy dzieci 433 KB 103
pdf ASOS Regulamin 307 KB 142
pdf rozp. RM z 19.06.2020 r. poz. 1066 596 KB 139
pdf Regulamin Konkursu 144 KB 95
pdf Karta identyfikacyjna 66 KB 96
pdf Klauzula informacyjna dot. naboru kandydatow na rachmistrzow terenowych w ramachPSR2020 83 KB 104
pdf Oswiadczenie niekaralnosci naboru rachmistrza 68 KB 91
pdf Powszechny Spis Rolny 2020- ogłoszenie nabór 559 KB 119
pdf Zgłoszenie Spis Rolny1 41 KB 110
pdf Postanowienie powołanie komisji obwodowych wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. -1 644 KB 68
pdf Załącznik Nr 3a do Regulaminu 182 KB 92
pdf rozp. RM z 12.06.2020 r. poz. 1031 313 KB 140
pdf Inf. Wojewody z 12.06.2020 r 143 KB 119
pdf INFORMACJA WOJEWODY L U B E L S K I E GO 163 KB 128
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów 343 KB 118
pdf KARTA ZGŁOSZENIA 751 KB 67
pdf Regulamin wystawców – Lubelska e - spiżarnia 334 KB 80
pdf Klauzula RODO Starostwo Powiatowe 240 KB 81
pdf Klauzula RODO Gmina Telatyn 312 KB 74
pdf Zgłoszenie 37 KB 72
pdf Regulamin Konkurs kulinarny 67 KB 114
pdf informacja o rozp. z 20.03.2020 r. dot. stnu epidemii 175 KB 196
pdf Polecenie WL - integracja społeczna 165 KB 105
pdf inf. Wojewody z 22.06.2020 r 144 KB 124
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych 297 KB 218
pdf Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - informacje 623 KB 321
pdf Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 197 KB 76
pdf Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 199 KB 58
pdf ogłoszenie 537 KB 407
pdf OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. 266 KB 190
pdf Oświadczenie 2 71 KB 125
pdf Oświadczenie 493 KB 281
pdf karta_kwalifikacyjna 168 KB 261
pdf oswiadczenie 461 KB 215
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych 296 KB 222
pdf Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 44 KB 75
pdf Załącznik-Nr-4-do-dotyczącego-naboru-ankiet-w-ramach-projektu-z-zakresu 67 KB 262
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 161 KB 243
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 441 KB 362
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznyc1 110 KB 26
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznyc1 111 KB 23
pdf Załącznik Nr 4 do dotyczącego naboru ankiet w ramach projektu z zakresu 67 KB 24
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 78 KB 41
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 105 KB 30
pdf zgłoszenie konkurs recytatorski 55 KB 126
pdf karta zgłoszenia konkurs plastyczny 57 KB 127
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 773 KB 78
pdf deklaracja 161 KB 133
pdf ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji imprez 233 KB 122
pdf 2.Wniosek 1 MB 233
pdf 2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN (1) 194 KB 89
pdf regulamin 190 KB 92
pdf Załącznik Nr 1 57 KB 81
pdf Jak bronić się przed koronawirusem 217 KB 100
pdf Informacja 414 KB 121
doc Podanie przyjęcie do przedszkola-1 15 KB 128
pdf zarządzenie rekrutacja przedszkole 681 KB 83
pdf Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 MB 106
doc 3.Klauzula_informacyjna 6 KB 126
pdf 1.Procedura 233 KB 124
pdf Klauzula_informacyjna 190 KB 103
pdf załącznik nr 3 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Oświadczenia 656 KB 69
doc załącznik nr 2 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Informacje_szczegółowe 73 KB 79
doc załącznik nr 1 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Karta_zgłoszenia_udziału 80 KB 79
pdf Zarzadzenie_ws_ogloszenia_XX_edycji_Konkursu_SnS 180 KB 67
odt Zapraszamy do udziału w konkursie 20 KB 13
pdf Regulamin_Konkursu_SnS 439 KB 96
pdf formularz zgłoszeniowy 53 KB 90
pdf Regulamin Przeglądu Kolęd 65 KB 79
pdf zgloszenie 454 KB 81
pdf Stanowisko GIS 4 MB 879
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy seniorzy 466 KB 109
pdf dzierzawa_gruntow_ogloszenieA4 1 MB 141
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 133
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 139
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 137
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 130
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 129
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 115
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 117
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 157
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 147
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 136
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 142
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 131
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 123
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 123
pdf Pokwitowanie 408 KB 141
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 150
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 107
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 136
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 133
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 124
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 113
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 144
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 149
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 130
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 122
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 142
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 124
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 126
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 121
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 115
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 503
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 123
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 17 sierpnia 2020 226 KB 128
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 10 sierpnia 2020 2 MB 108
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 144
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 117
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 124
pdf Wyniki komisji 610 KB 135
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 126
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 156
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 144
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 115
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 120
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 136
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 145
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 170
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 126
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 114
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 150
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 155
pdf Formularz wniosku o mapę 269 KB 123
doc Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020-1 88 KB 140
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 137
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 140
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 138
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 120
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 134
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 157
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 140
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 187
doc Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020 43 KB 91
doc zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 56 KB 95
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 161
doc zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 46 KB 117
pdf Pismo główne 162 KB 106
doc formularz zgłoszenia 280 KB 83
pdf Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2020 198 KB 78
pdf Regulamin konkursu fotograficznego 285 KB 73
doc DEKLARACJA - Z-N RODO 60 KB 133
pdf DEKLARACJA - Z-N RODO 143 KB 123
pdf WZÓR - RETENCJA - umowa dla mieszkańców - TELATYN 377 KB 120
pdf Wzór wniosku o mapę 280 KB 310
pdf Prezentacja - Telatyn 772 KB 111
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 155
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 155
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 136
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 149
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 182
pdf Odpowiedż 459 KB 158
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 140
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 126
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 134
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 135
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 109
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 150
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 192
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 164
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 166
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 119
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 144
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 133
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 153
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 129
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 125
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 210
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 124
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 219
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 142
pdf ZARZĄDZENIE NR 56 276 KB 14