Images tagged "29"

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf regulamin 64 KB 102
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku 2 MB 67
pdf Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 141 KB 57
pdf Wykaz planowanych dyżurów na II półrocze 2021 roku 298 KB 34
pdf Wykaz planowanych dyżurów na I półrocze 2021 roku 298 KB 32
pdf Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG Telatyn 139 KB 123
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 23 pazdziernika 2020 roku 636 KB 66
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 2 listopada 2020 roku 197 KB 47
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 roku 281 KB 62
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 27 listopada 2020 roku 84 KB 74
pdf formularz 86 KB 52
pdf ankieta 569 KB 71
pdf regulamin 196 KB 84
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 82
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 89
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 94
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 79
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 85
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 61
pdf Protokół konieczności 1 MB 103
pdf formularz konsultacji społecznych 216 KB 99
pdf Karta-Informacyjna-Poradnictwa 94 KB 54
pdf NIEODPŁATNA-POMOC-PRAWNA 523 KB 67
pdf Regulamin konkursu na Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI 744 KB 59
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 90
pdf Nabór_ogłoszenie_v,22.01 78 KB 90
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 43 KB 23
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 73
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 93
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 80
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 90
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 105
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 57
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 91
pdf klauzula-informacyjna 467 KB 59
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 65
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 76
jpg 20201216_095224 824 KB 56
jpg 20201216_095149 581 KB 87
jpg 20201216_095138 435 KB 83
pdf harmonogram odbioru odpadów 233 KB 188
pdf informacja wojewody lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku 2 MB 70
pdf Obwieszczenie z dnia 22.12.2020r 732 KB 74
pdf HARMONOGRAM W PUNKCIE NPP i NPP - UG TELATYN 201 KB 60
doc formularz konsultacji społecznych 111 KB 120
pdf Telatyn 09-12.2020 202 KB 159
pdf harmonogram 104 KB 30
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 106
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 93
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 110
pdf Umowa nr 5.1.2019 nadzór inwestorski 7 MB 56
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 98
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 126
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 101
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 85
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 116
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 100
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 89
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 102
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 94
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 100
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 102
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 17 sierpnia 2020 226 KB 91
pdf Informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 10 sierpnia 2020 2 MB 75
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 125
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 99
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 103
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 128
pdf Telatyn harmonogram 81 KB 254
pdf oświadczenie covid19 71 KB 70
pdf 5. iInformacja Wojewody Lubelskiego z 15 wrzesnia 2020 roku 304 KB 80
pdf regulamin 165 KB 90
pdf formularz 161 KB 78
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 2 października 2020 183 KB 81
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 28 wrzesnia 2020 139 KB 76
pdf informacja wojewody lubelskiego z dn. 21 wrzesnia 2020 461 KB 76
pdf nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144 KB 160
pdf Plakat_A4__CMYK__bez_spadw 5 MB 72
pdf Program Targi Woyciechowski 19.09.20 199 KB 97
pdf 4. Informacja Wojewody Lubelskiego z 7 września 2020 roku 323 KB 74
pdf zgłoszenie festiwal 78 KB 64
pdf 3. Informacja Wojewody Lubelskiego z 1 września 2020 roku 429 KB 82
pdf 2. Informacja Wojewody Lubelskiego z 31 sierpnia 2020 roku 139 KB 64
pdf 1. Informacja Wojewody Lubelskiego z 26 sierpnia 2020 r 746 KB 64
pdf PROGRAM Konwent 226 KB 60
pdf Program Targi Woyciechowski 15.09.20 306 KB 57
pdf Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020 201 KB 55
pdf Ramowy program szkolenia 492 KB 63
pdf Regulamin naboru 2020_ost 565 KB 63
pdf REGULAMIN Festiwal2020 222 KB 77
pdf Oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego 98 KB 97
pdf Informacja na stronę Urzędu Miasta_Gminy 160 KB 72
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 103
pdf regulamin_wieniec_dozynki_wojewodzkie 231 KB 31
pdf projekt rocznego programu współpracy 117 KB 45
pdf Komunikat-Miedzywojewodzkiego-Cechu-Kominiarzy (1) 3 MB 37
pdf 3_Klauzula 61 KB 33
pdf 2_Wniosek 543 KB 58
pdf 1_Procedura_2021_r 154 KB 50
jpg lo 172 KB 3
pdf Logowanie do samospisu 486 KB 58
pdf NSP korzyści 355 KB 73
pdf Karta zgłoszeniowa_dozynki_wojewodzkie 257 KB 30
pdf zarządzenie 210 KB 38
pdf Poradnik RCB Jak przetrwać upał 6 MB 16
pdf Załączniki-nr-1-do-regulaminu-Konkurs-Złap-rybkę 226 KB 14
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 306 KB 17
pdf Regulamin-konkursu-dla-dzieci-Złap-rybkę 276 KB 21
pdf oferta 622 KB 47
pdf harmonogram 104 KB 28
pdf Formularz-zgłoszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021 836 KB 33
pdf Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2021 268 KB 31
pdf Rolnik z Lubelskiego 2021 Formularz zgłoszenia kandydata 724 KB 43
pdf uchwała RG 85 KB 32
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 392 KB 46
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 486 KB 41
pdf Harmongram 2022r 502 KB 3
pdf ustawa-o-dodatku-oslonowym-1641798211 189 KB 10
pdf wniosekododatekoslonowy-telatyn-1641381272 (1) 1 014 KB 35
pdf wzór wniosku o dodatek osłonowy 139 KB 27
doc wzór wniosku o dodatek osłonowy 73 KB 28
pdf plakat-dod-oslonowy-1641380222 78 KB 33
pdf Zarzadzenie-nr-97_2021 157 KB 8
pdf zarzadzenie 91 KB 21
pdf harmonogram odbioru odpadów styczeń- marzec 2022r 162 KB 144
pdf Zarządzenie nr 97_2021 157 KB 33
pdf OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ (2) 95 KB 12
pdf zarzadzenie nr 92_2021 150 KB 91
pdf komunikat 617 KB 37
pdf załącznik nr 1 174 KB 37
pdf regulamin 177 KB 38
pdf Harmonogram odpadów Listopad-Grudzień 31 KB 235
pdf Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) (1) 258 KB 33
pdf Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (2) 255 KB 29
pdf Apel A4 2 stronny 1 MB 55
pdf OSWIADCZENIE_DLA_RODZICA-3 93 KB 20
pdf Rolnik-z-Lubelskiego-2021-regulamin-konkursu 269 KB 26
pdf USŁUGI ASYSTENCKIE_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 423 KB 22
pdf Regulamin tekst jednolity - 21.04.2020 z załączikami 590 KB 53
pdf Klauzula informacyjna (1) 434 KB 31
pdf Zaproszenie Uczestnik 218 KB 41
pdf Program 225 KB 63
jpg Załącznik-Nr-1 567 KB 42
pdf Regulamin-Konkursu-Kulinarne-skarby-Wielkanocy.docx 330 KB 31
pdf Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 89 KB 35
pdf Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-Kulinarne-Skarby-Wielkanocy 61 KB 32
pdf zgłoszenie 220 KB 54
pdf regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII 570 KB 31
pdf Procedura_2021_r 154 KB 83
pdf karta uczestnictwa 79 KB 38
doc klauzula informacyjna 16 KB 102
pdf wniosek 793 KB 124
pdf krótki Informator 500 25-01-2021 179 KB 41
pdf Informator Rodzina 500 26-01-2021 156 KB 60
pdf ulotka 500 A5 26-01-2021 155 KB 44
pdf zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi 85 KB 73
pdf zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami 106 KB 112
pdf zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu 86 KB 84
pdf zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji 326 KB 74
pdf 04-10.2021 146 KB 590
pdf regulamin 151 KB 45
pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_TELATYN 443 KB 34
pdf Regulamin Konkursu test wiedzy o NSP dla studentów szkół wyższych 361 KB 62
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_TELATYN 419 KB 24
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_TELATYN 444 KB 35
pdf OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ_TELATYN 358 KB 38
pdf OŚWIADCZENIE _PRZETWARZANIE DANYCH_TELATYN 202 KB 26
pdf KLUB SENIORA_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TELATYN 433 KB 23
pdf KLUB SENIORA_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_TELATYN 427 KB 38
pdf DEKLARACJA UCZESTNICTWA_PRZYSTĄPIENIE_TELATYN 428 KB 39
pdf aktualna oferta 1 MB 52
pdf oferta 917 KB 17
pdf Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 200 KB 47
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
559 KB 62
doc Zał. nr 3 - 2021Oświadczenie o niekaralności 41 KB 71
pdf Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 225 KB 62
odt Zał. nr 2 - 2021 Zobowiązanie do przetwarzania konopii we wlasnym zakresie 10 KB 68
pdf Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 1 012 KB 44
doc Zał. nr 1 - 2021- Wniosek o zezwolenia na uprawe konopi 51 KB 78
pdf Regulamin-załącznik-do-uchwały-ZWL-z-16-marca-2021 212 KB 99
pdf Informacja Wojewody z dnia 18 marca 2021 179 KB 63
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 204 KB 52
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 244 KB 47
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 102
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 131
pdf karta zgłoszenia 42 KB 70
pdf Regulamin konkursu plastycznego 98 KB 100
pdf decyzja WL zawieszenie działalności 137 KB 102
pdf inf. Wojewody o rozp. RM z 19.04.2020 192 KB 104
pdf informacja o rozporządzeniach zmiajacych-1 137 KB 83
pdf Regulamin 66 KB 137
pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.
82 KB 77
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi 482 KB 110
pdf Co powinieneś wiedzieć o upawie konopi w roku 2020 na terenie Gminy Telatyn 1 MB 92
pdf karta zgłoszenia 82 KB 66
pdf Apel do rolników i sadowników 165 KB 81
pdf Informacja Wojewody 144 KB 93
jpg plakat duzy z logo KPRM 268 KB 85
pdf Komunikat 338 KB 73
pdf podanie 22 KB 354
pdf INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. 145 KB 388
pdf informacja Wojewody z 25.03.2020 r Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
135 KB 87
pdf informacja o rozp. z 20.03.2020 r. dot. stnu epidemii 175 KB 157
pdf Informacja WL o rozp 147 KB 318
pdf Polecenie WL - integracja społeczna 165 KB 88
pdf ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji imprez 233 KB 104
pdf Informacja WL z 11.05.2020 r. - rozp. RM z 7.05 172 KB 109
pdf Regulamin-Konkursu-Niezłe-ziółko 134 KB 84
pdf regulamin 190 KB 74
pdf KARTA ZGŁOSZENIA 751 KB 54
pdf Powszechny Spis Rolny 2020- ogłoszenie nabór 559 KB 97
pdf Zgłoszenie Spis Rolny1 41 KB 90
pdf telatyn skład 70 KB 161
pdf Postanowienie powołanie komisji obwodowych wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. -1 644 KB 64
pdf rozp. RM z 12.06.2020 r. poz. 1031 313 KB 98
pdf Inf. Wojewody z 12.06.2020 r 143 KB 85
pdf INFORMACJA WOJEWODY L U B E L S K I E GO 163 KB 95
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów 343 KB 89
pdf Regulamin wystawców – Lubelska e - spiżarnia 334 KB 70
pdf Załączniki-do-regulaminu-Konkurs-Niezłe-ziółko 123 KB 73
pdf Klauzula RODO Starostwo Powiatowe 240 KB 65
pdf Klauzula RODO Gmina Telatyn 312 KB 60
pdf Zgłoszenie 37 KB 60
pdf Regulamin Konkurs kulinarny 67 KB 99
pdf Załącznik Nr 3a do Regulaminu 182 KB 86
pdf zał 2a do regulaminu 426 KB 84
pdf zał 1a do regulaminu 183 KB 242
pdf zał 1 do regulaminu 548 KB 86
pdf Regulamin - tekst jednolity 828 KB 82
pdf 2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN (1) 194 KB 71
pdf Załącznik Nr 1 57 KB 62
pdf Klauzula informacyjna dot. naboru kandydatow na rachmistrzow terenowych w ramachPSR2020 83 KB 86
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych 296 KB 188
pdf Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 199 KB 54
pdf ogłoszenie 537 KB 370
pdf OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. 266 KB 184
pdf Oświadczenie 2 71 KB 108
pdf Oświadczenie 493 KB 264
pdf karta_kwalifikacyjna 168 KB 243
pdf oswiadczenie 461 KB 181
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych 297 KB 183
pdf Załącznik-Nr-4-do-dotyczącego-naboru-ankiet-w-ramach-projektu-z-zakresu 67 KB 214
pdf Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - informacje 623 KB 314
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 161 KB 206
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 441 KB 318
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznyc1 110 KB 24
pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznyc1 111 KB 21
pdf Załącznik Nr 4 do dotyczącego naboru ankiet w ramach projektu z zakresu 67 KB 22
pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie 78 KB 39
pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn 105 KB 28
pdf zgłoszenie konkurs recytatorski 55 KB 95
pdf karta zgłoszenia konkurs plastyczny 57 KB 107
pdf Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Sejm, Senat 197 KB 73
pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 773 KB 66
pdf Jak bronić się przed koronawirusem 217 KB 78
doc załącznik nr 2 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Informacje_szczegółowe 73 KB 64
pdf Informacja 414 KB 108
doc Podanie przyjęcie do przedszkola-1 15 KB 103
pdf zarządzenie rekrutacja przedszkole 681 KB 63
pdf Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 MB 100
doc 3.Klauzula_informacyjna 6 KB 104
pdf 2.Wniosek 1 MB 197
pdf 1.Procedura 233 KB 101
pdf załącznik nr 3 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Oświadczenia 656 KB 56
doc załącznik nr 1 do Regulaminu_Konkursu_Sposób_na_Sukces_Karta_zgłoszenia_udziału 80 KB 67
pdf Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 44 KB 72
pdf Zarzadzenie_ws_ogloszenia_XX_edycji_Konkursu_SnS 180 KB 54
odt Zapraszamy do udziału w konkursie 20 KB 11
pdf Regulamin_Konkursu_SnS 439 KB 83
pdf formularz zgłoszeniowy 53 KB 76
pdf Regulamin Przeglądu Kolęd 65 KB 65
pdf zgloszenie 454 KB 66
pdf Stanowisko GIS 4 MB 806
pdf Klauzula_informacyjna 190 KB 90
pdf deklaracja 161 KB 117
pdf Oswiadczenie niekaralnosci naboru rachmistrza 68 KB 70
pdf Karta identyfikacyjna 66 KB 75
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 118
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 118
pdf Pokwitowanie 408 KB 112
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 118
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 78
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 107
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 107
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 96
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 93
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 111
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 119
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 93
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 116
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 123
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 103
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 150
pdf Odpowiedż 459 KB 126
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 110
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 99
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 107
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 95
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 99
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 109
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 118
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 98
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 95
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 97
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 105
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 108
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 142
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 103
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 94
pdf Wyniki komisji 610 KB 110
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 97
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 100
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 100
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 102
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 109
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 102
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 93
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 93
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 133
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 116
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 110
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 82
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 153
pdf Regulamin Konkursu 144 KB 74
pdf DEKLARACJA - Z-N RODO 143 KB 104
doc Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020-1 88 KB 124
doc zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 56 KB 76
doc zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 46 KB 99
pdf Pismo główne 162 KB 82
doc formularz zgłoszenia 280 KB 57
pdf Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2020 198 KB 60
pdf Regulamin konkursu fotograficznego 285 KB 61
doc DEKLARACJA - Z-N RODO 60 KB 118
pdf WZÓR - RETENCJA - umowa dla mieszkańców - TELATYN 377 KB 104
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 140
pdf Wzór wniosku o mapę 280 KB 259
pdf Prezentacja - Telatyn 772 KB 97
pdf Formularz wniosku o mapę 269 KB 105
pdf dzierzawa_gruntow_ogloszenieA4 1 MB 124
pdf inf. Wojewody z 22.06.2020 r 144 KB 78
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy seniorzy 466 KB 94
pdf ASOS Formularz zgłoszeniowy dzieci 433 KB 73
pdf ASOS Regulamin 307 KB 114
pdf rozp. RM z 19.06.2020 r. poz. 1066 596 KB 96
doc Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020 43 KB 75
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 97
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 117
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 178
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 130
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 90
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 118
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 104
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 109
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 98
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 91
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 178
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 93
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 101
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 127
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 134
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 125
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 123
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 115
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 102
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 103
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 109
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 88
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 97
pdf informacja 191 KB 8