Nawiązanie współpracy partnerskiej w zakresie realizacji zadania edukacyjnego odnoszącego się do Fryderyka Chopina

W poniedziałek, 14 czerwca Gminę Telatyn odwiedzili goście przedstawiciele Fundacji wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej ,,EDUARTTE” na czele z panią Mariolą Zagojską,  solistką Teatru Muzycznego w Lublinie. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie realizacji zadania ,,Wakacje z panem Pichonem” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie obejmuje nagranie materiału edukacyjnego dla dzieci i młodzieży o pobycie Fryderyka Chopina na Lubelszczyźnie. Stad też wizyta w Gminie Telatyn, gdzie latem 1830 roku w Poturzynie u swojego przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego przebywał właśnie Fryderyk Chopin. Goście spotkali się z Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim i panią Grażyną Dobrzańską oraz nakręcili materiał dotyczący pobytu Fryderyka Chopina na poturzyńskiej ziemi.