Narodowe Czytanie w Gminie Telatyn

W piątek, 2 września 2022 roku w ramach akcji Narodowe Czytanie odbyło się spotkanie podczas którego odczytane zostało dzieło polskiego wieszcza Adama Mickiewicza ,,Ballady i romanse” – w dwusetną rocznicę pierwszej jego publikacji. Wszystkich obecnych powitała Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik wraz z Sekretarzem Gminy panem Mieczysławem Szarugą. W przesłaniu do uczestników wydarzenia Prezydent RP pan Andrzej Duda podkreślił, iż: ,,Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą. Powstało wówczas głośne hasło „za  naszą i waszą wolność”, które wciąż jest uniwersalnym zawołaniem narodów walczących o niepodległość.” W akcję Narodowego Czytania włączyli się: Sekretarz Gminy wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzata Śliczniuk – Loda wraz z gronem pedagogicznym i społecznością szkolną, członkowie Gminnego Klubu Seniora oraz mieszkańcy Gminy Telatyn.

,,Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył w Polsce początek dziejów poezji romantycznej. To zbiór nowatorski i oryginalny, ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Do dziś są one niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania ,,Ballad i romansów”.