Narodowe Czytanie w Gminie Telatyn

W piątek, 3 września 2021 roku w ramach akcji Narodowe czytanie odbyło się spotkanie podczas którego odczytany został akt tegorocznej lektury – ,,Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wszystkich obecnych powitała Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, która odczytała również list od Prezydenta RP. Jak podkreślił w liście Prezydent: ,,Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.” Podczas Narodowego Czytania obecny był Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektor Szkoły Podstawowej pana Barbara Wójcik, nauczyciel języka polskiego pani Joanna Szuryn, społeczność szkolna oraz Gminny Klub Seniora wraz ze swoją Przewodniczącą panią Haliną Szczerbińską.

Jak podają źródła Gabriela Zapolska napisała ,,Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie