Nagrody w konkursach plastycznym i recytatorskim wręczone

Biblioteka Publiczna  Gminy Telatyn

17 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym,,Narysujmy Niepodległość” i Gminnym Konkursie Recytatorskim ,,Dla Niepodległej”.

W konkursie plastycznym wzięło udział 71 uczestników w różnym wieku, którzy łącznie przygotowali 45 prac. Do konkursu recytatorskiego przystąpiło 25 uczestników, którzy recytowali wiersze związane z tematyką patriotyczną.

Komisja nagrodziła zwycięzców w obu konkursach pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy

i słodycze.

“Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – nazwa zadania: Mieszkańcy Gminy Telatyn RAZEM dla Niepodległej.

Wyniki poszczególnych konkursów w protokołach.

                                                                                        Telatyn, dnia 7 czerwca 2019r.

Protokół

Posiedzenia Komisji Gminnego Konkursu Recytatorskiego

poezji patriotycznej „ Dla Niepodległej ‘’

zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Telatyn

                                                Komisja w składzie:

1. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie – P. Barbara Wójcik

2. Pracownik Urzędu Gminy w Telatynie – P. Ewelina Galant-Woźniak         

3. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn – P. Alicja Górnik

Celem Konkursu było:

 • Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
  • Zachęcanie do kształtowania silnej więzi społecznej jak i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie naszego patriotyzmu.
 • Utrwalenie poczucia dumy narodowej przez promowanie młodych talentów.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Niepodległa”

W konkursie  wzięło udział  25 uczestników, którzy reprezentowali grupę przedszkolną klasy 0  oraz  klasy I – III przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie i Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina  w Poturzynie.

Po wysłuchaniu recytacji Komisja przyznała w każdej grupie wiekowej następujące miejsca:

                                                                       Klasa  0

 1. Julia Lizak                             SP Telatyn                             I   miejsce
 2. Zuzanna Lizak                       SP Telatyn                             I   miejsce
 3. Zuzanna Tętnowska           SP Telatyn                             II  miejsce
 4. Julia Mucha                           SP Telatyn                            III miejsce
 5. Dawid Kozak             SP Telatyn                            za udział
 6. Karol Brzyski                         SP Telatyn                             za udział
 7. Katarzyna Pydo          SP Telatyn                             za udział

Klasa I

 1. Amelia Proć                           SP Telatyn                             wyróżnienie

Klasa II

 1. Dominika Piskor                                SP Telatyn                                                      I miejsce
  1. Ewa Bartnicka                                    SP Telatyn                                                      II miejsce
  1. Zuzanna Cioch                                   SP Telatyn                                                     III miejsce
  1. Natalia Powęska                                SP Telatyn                                                      za udział
  1. Karol Szozda                          SP Telatyn                                                      za udział
  1. Aleksandra Mazur                              SP Telatyn                                                      za udział
  1. Milena Mazur                         SP Telatyn                                                      za udział
  1. Jakub Czarnecki                                 SP Telatyn                                                      za udział
  1. Julia Wolańska                                   SP Telatyn                                                      za udział

Klasa III

 1. Eliza Mazurek                        SP Telatyn                                                      I miejsce
  1. Mateusz Budzyński                            SP Telatyn                                                      I miejsce
   1. Michał Dziedzic                                 SP Telatyn                                                      II miejsce
   1. Weronika Wójcik                               SP Poturzyn                                                   III miejsce
   1. Konrad  Bartecki                                SP Poturzyn                                                   za udział
   1. Aleksandra Lizak                               SP Telatyn                                                      za udział
   1. Hubert Mękal                         SP Telatyn                                                      za udział
   1. Julia Safaryn                          SP Telatyn                                                      za udział                                                                                                                                                                                                                                                                

Laureatom serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy do dalszego rozwijania talentów. Wszystkim uczestnikom,  opiekunom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowanie dzieci do Konkursu.

                                                                                                                      Telatyn, dnia 14.06.2019r.

Protokół

Posiedzenia Komisji Gminnego Konkursu Plastycznego

„Narysujmy Niepodległość”

Komisja w składzie:

 1. Wójt Gminy Telatyn                                             – P. Dariusz Kozłowski
 2. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie – P. Barbara Wójcik
 3. Pracownik Urzędu Gminy Telatyn                         – P. Małgorzata Bryk
 4. Pracownik Urzędu Gminy Telatyn                      – P. Ewelina Galant-Woźniak
 5. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn     – P. Alicja Górnik

Celem Konkursu było:

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotycznej.
 • Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
 • Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych.

Konkurs Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Niepodległa” – Projekt

Po wnikliwej analizie zebranych prac komisja przyznała następujące miejsca w następujących grupach wiekowych: klasy 0- I, klasy II- III, klasy – IV, klasy –V, klasy VI –VII w  kategorii: prace indywidualne oraz grupowe: klas II – III – V

prace indywidualne klasy O – I

 1. Zosia Czaus                           SP Telatyn                                          I miejsce
 2. Dawid Kozak                         SP Telatyn                                          II miejsce
 3. Lena Lepionka                       SP Poturzyn                                       III miejsce

Kategoria prace indywidualne   klasy  II – III

 1. Igor Bąk                                 SP Telatyn                                          I miejsce
 2. Aleksandra Lizak                   SP Telatyn                                          II miejsce
 3. Michał Dziedzic                     SP Telatyn                                          III miejsce
 4. Przemysław Lizak                  SP Telatyn                                          za udział
 5. Mateusz Budzyński               SP Telatyn                                          za udział

Kategoria prace grupowe  klasy  II – III

 1. Klasa II (23 osoby)                            SP Telatyn                              I miejsce
 2. Julia Safaryn, Milena Śliczniuk         SP Telatyn                              II miejsce
 3. Nikola Opak, Aleksandra Lizak        SP Telatyn                              za udział
 4. Eliza Mazurek, Nikola Opak             SP Telatyn                              za udział        

Kategoria prace indywidualne – klasy IV

 1. Bartłomiej Korga                   SP Telatyn                                          I miejsce
 2. Amelia Adamczuk                 SP Telatyn                                          II miejsce
 3. Emilia Bryk                           SP Telatyn                                           III miejsce
 4. Milena Lipska                        SP Telatyn                                          za udział
 5. Maria Kiper                            SP Telatyn                                          za udział
 6. Julia Kucharska                      SP Telatyn                                          za udział
 7. Mikołaj Kozak                       SP Telatyn                                          za udział

        Kategoria prace indywidualne – klasy V

 1. Kacper Piwko                              SP Telatyn                                          I miejsce
 2. Martyna Romańczuk                   SP Telatyn                                          II miejsce
 3. Jakub Szaruga                              SP Telatyn                                          II miejsce
 4. Kamila Nogas                              SP Telatyn                                          III miejsce
 5. Przemysław Cioch                       SP Telatyn                                          IV miejsce
 6. Martyna Rajtak                SP Telatyn                                          za udział
 7. Tomasz Stefaniuk            SP Telatyn                                          za udział
 8. Martyna Kontkiewicz                  SP Telatyn                                          za udział
 9. Szymon Węcław              SP Telatyn                                          za udział
 10. Julia Bednarczuk             SP Telatyn                                          za udział
 11. Małgorzata Grabik                       SP Telatyn                                          za udział
 12. Nikola Brzozowiec                      SP Telatyn                                          za udział
 13. Szymon Skreczko            SP Telatyn                                          za udział
 14. Aleksandra Kamys                      SP Poturzyn                            za udział
 15. Justyna Dymitrasz                       SP Poturzyn                            za udział

    Kategoria prace grupowe – klasy V

 1. Sebastian Piskor, Piotr Wilk        SP Telatyn                                          III miejsce                                   

Kategoria prace indywidualne – klasy VI – VII

 1. Aleksandra Kasprzak                         SP Telatyn                                          I miejsce
 2. Dorota Lepionka                                SP Poturzyn                                       II miejsce
 3. Marta Mazur                                      SP Telatyn                                          III miejsce
 4. Marcel Krzaczek                                SP Poturzyn                                       za udział
 5. Krystian Tętnowski                           SP Telatyn                                          za udział
 6. Marta Lizak                                       SP Telatyn                                          za udział
 7. Julia Kopczyńska                               SP Telatyn                                          za udział
 8. Natalia Radomska                             SP Telatyn                                          za udział
 9. Konrad Wlaź                                      SP Telatyn                                          za udział
 10.  Oskar Kamiński                                SP Telatyn                                          za udział

Komisja nagrodziła najpiękniejsze prace pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi, dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy i słodycze. Do konkursu przystąpiło 71 uczestników, na który wpłynęło 45 prac.