Nabór deklaracji celem inwentaryzacji folii rolniczej. Termin złożenia deklaracji do 7.11.2019 r.

Wójt  Gminy Telatyn uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Telatyn wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym,  zainteresowani rolnicy z tereniu Gminy Telatyn winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu  Gminy Telatyn lub do pobrania w Urzędzie Gminy Telatyn w pok. 10

Sposób składania informacji: Urząd  Gminy w Telatynie ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn (pokój nr 10) osobiście lub pocztą do dnia 07.11.2019 r włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. W razie pytań proszę dzwonić pod numer Urzędu Gminy 84 66-13-110 wew. 40

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf deklaracja 161 KB 201
pdf Klauzula_informacyjna 190 KB 167