,,Mój pierwszy Koncert symfoniczny”

13 października br, grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Telatynie uczestniczyła w Koncercie Symfonicznym przygotowanym przez artystów Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa pod dyrygenturą pana Tadeusza Wicherka – Dyrektora Orkiestry – laureata wielu nagród, organizatora wielu inicjatyw muzycznych w całej Polsce i na świecie. W ramach koncertu pt. “Mój pierwszy koncert symfoniczny” dzieci usłyszały znane i mniej znane utwory muzyczne – m.in. “Żaby” – K. Namysłowskiego, “Wśród wiosny” – K. Namysłowskiego, “Clog dance” – F. Herolda, Symfonię nr 9 cz. 4 – A. Dvoraka, F. Mendelssohn-Bartholdy – fragmenty Symfonii nr. 4 Włoskiej, A. Katelbey – Bells Across the Meadows oraz fragmenty muzyki filmowej – Star Wars. Harry Potter. Avangers. Dodatkowo dzieci mogły poznać historię wykonywanych utworów o których w ciekawy sposób opowiadał pan Tadeusz Wicherek.
Wyjazd i bezpośrednie spotkanie z muzyką graną na żywo było dla dzieci niesamowitym przeżyciem. Również spotkanie z muzykami, którzy poprzez swoje koncerty kultywują tradycje Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego, nawiązują do tradycji i kultury oraz jako jedyna na Zamojszczyźnie zawodowa instytucja artystyczna Orkiestra pełnią rolę animatora kultury w regionie, pozwoliło na poznanie tego jak trudna i wymagająca jest praca artystów i jak piękna jest muzyka klasyczna. Każda bowiem muzyka grana na żywo ma zupełnie inny odbiór i pozwala na realne i rzeczywiste uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę.


,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”