Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje o Międzynarodowym Dniu Zdrowia Roślin, przypadającym na dzień 12 maja 2022 roku. Celem organizowanych w tym dniu wydarzeń jest podniesienie świadomości znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym.