Mamy nową drogę w Łykoszynie

W dniu 13 lipca 2020r. oddano do użytku zadanie inwestycyjne p.n. „ Przebudowa drogi gminnej nr 111654L w miejscowości Łykoszyn od km 0+014 do km 0+711, 50, od km 0+717,00 do km 1+013,00, od km 1+701,50 do km 1+738,00, od km 1+852,00 do km 2+169,00 i od km 2+525,00 do km 3+414,50”. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 481 890,94zł. Na to zadanie Gmina Telatyn otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku dł. 2 237mb. Ponadto przy Centrum Promocji Wsi Łykoszyn wybudowano nową wiatę przystankową wraz z oświetleniem solarnym przejścia dla pieszych.