Konsultacje społeczne w Gminie Telatyn

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Telatyn do udziału w Konsultacjach Społecznych, które odbędą się dnia 19 lipca 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Telatynie