KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE SZOPKI I STROIKI W GMINIE TELATYN ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

13 grudnia 2018 r. w Bibliotece został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny na “Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Świąteczne”. W konkursie uczestniczyło 105 dzieci, które przedstawiły 88 prac w tym jedną pracę grupową. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz promowanie osób utalentowanych plastycznie.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Telatyn. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny wszystkich prac, które były wykonane bardzo starannie i sumiennie. Po wnikliwej analizie zebranych prac Komisja w składzie: Sekretarz Urzędu Gminy Telatyn – pan Mieczysław Szaruga, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej – pani Barbara Wójcik, Pracownik Urzędu Gminy w Telatynie – pani Ewelina Galant-Woźniak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Poturzynie – pani Ewelina Sobuś oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn – pani Alicja Górnik, przyznała następujące miejsca w kategorii: szopki i stroiki w 4 grupach wiekowych:
Kategoria szopki : Oddziały Przedszkolne – prace indywidualne
1. Dawid Kozak SP Telatyn I miejsce
Kategoria szopki : Oddziały Przedszkolne – prace grupowe
1. Grupa 3-4 lat SP Telatyn I miejsce
Kategoria stroiki : Oddziały Przedszkolne – prace indywidualne
1. Zosia Czaus SP Telatyn I miejsce
2. Mateusz Świder SP Poturzyn II miejsce
3. Nadia Sobuś SP Poturzyn III miejsce
4. Hania Wrona SP Poturzyn IV miejsce
5. Zuzanna Lizak SP Telatyn V miejsce
6. Izabela Dziedzic SP Telatyn V miejsce
Kategoria szopki : Klasy I – III – prace indywidualne
1. Dawid Szymański SP Telatyn I miejsce
2. Filip Mróz SP Telatyn II miejsce
3. Weronika Wójcik SP Poturzyn III miejsce
Kategoria stroiki : Klasy I – III – prace indywidualne
3.1. 1. Julia Procnal SP Telatyn I miejsce
2. Maja Kozak SP Poturzyn II miejsce

3. Michał Dziedzic SP Telatyn II miejsce
4. Igor Bąk SP Telatyn III miejsce
5. Lena Lepionka SP Poturzyn IV miejsce
6. Filip Kozak SP Telatyn V miejsce
7. Paweł Rajtak SP Telatyn wyróżnienie

Kategoria szopki : Klasy IV – VI – prace indywidualne
1. 1. Julia Kopczyńska SP Telatyn I miejsce
2. Kacper Piwko SP Telatyn II miejsce
3. Radosław Szaruga SP Telatyn III miejsce
Kategoria stroiki : Klasy IV – VI – prace indywidualne

3.1.1. 1. Nikola Sobuś SP Poturzyn I miejsce
3.1.1.1.1.1. 2. Martyna Rajtak SP Telatyn II miejsce
3. Julia Bednarczuk SP Telatyn III miejsce
4. Konrad Wlaź SP Telatyn IV miejsce
5. Milena Lipska SP Telatyn V miejsce
6. Amelia Lizak SP Telatyn
wyróżnienie
7. Bartek Korga SP Telatyn
wyróżnienie
Kategoria szopki : Klasy VII – VIII i Gimnazjum

3.1.1.2. 1.Kamila Kot SP Telatyn I miejsce

Kategoria stroiki : Klasy VII – VIII i Gimnazjum

3.1.1.2.1.1. 1. Katarzyna Liga Gimnazjum I miejsce
3.1.1.2.2. 2. Wiktor Sokołowski SP Telatyn II miejsce
3. Bartłomiej Smoląg SP Telatyn III
miejsce
4.Mateusz Matwiejczuk SP Telatyn IV
miejsce
5. Karolina Boćko Gimnazjum V
miejsce
6. Kacper Roguski Gimnazjum V
miejsce