Konferencja w Tomaszowie Lubelskim

Delegacja z Gminy Telatyn uczestniczyła w Konferencji pt “Zadania KRUS ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki”, która odbyła się w poniedziałek 9 września w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. W konferencji uczestniczyła dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS, Senator RP pan Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Radni Powiatu, Samorządowcy na czele ze Starostą panem Henrykiem Karwanem i Wicestarostą panem Jarosławem Korzeniem, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz licznie przybyli sołtysi i rolnicy z terenu powiatu tomaszowskiego. Konferencję prowadziła i nadzorowała jej przebieg pani Katarzyna Gucz – urzędujący członek Zarządu Powiatu. Podczas spotkania wystąpiło trzech prelegentów: pan Cezary Nobis Dyrektor Biura Prewencji KRUS, który omówił wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników i pani Magdalena Wachnicka-Witzke, która przedstawiła Wizję Zero – odnoszącą się do minimalizacji wypadków w rolnictwie. Wykłady zakończyły się prelekcją prof. Lecha Panasiuka z Instytutu Medycyny Wsi, który w bardzo ciekawy omówił zagrożenia dla zdrowia rolników w związku z chorobami odkleszczowymi z uwzględnieniem boreliozy.