Konferencja w Lublinie

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz rolnicy z Gminy Telatyn pan Stanisław Sawa i pan Janusz Kopczyński reprezentowali naszą gminę podczas Wojewódzkiej Konferencji rolnej i obszarów wiejskich, która odbyła się tj. 13 maja 2019r. pod hasłem „Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W konferencji uczestniczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, senatorowie, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubelskiej Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego, a także wójtowie, burmistrzowie, członkowie izb rolniczych i rolnicy z terenu województwa lubelskiego.
Tematem spotkania byłą polityka rolna rządu RP, rola Sejmu i Senatu w realizacji polityki rolnej państwa oraz rola i znaczenie izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa. Główne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich jakie pojawiają się w naszym województwie przedstawił wojewoda lubelski pan Przemysław Czarnek. Jak sam podkreślił ,, Największym problemem rolnictwa w województwie lubelskim, tak jak w Polsce, jest brak marki. Można zbudować nowoczesne zakłady przetwórstwa, można wszystko zrobić, ale trzeba to sprzedać. Nie mamy marki polskiego produktu przetworzonego.” Wojewoda zaznaczył też konieczność wytworzenia marki z polskiego surowca.