Konferencja o Czystym Powietrzu w Powiecie Tomaszowskim

Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski oraz pani Małgorzata Bryk – pracownik Urzędu uczestniczyli w Konferencji pt. „Nowe Technologie. Czyste Powietrze” w ramach projektu „Czyste Powietrze w województwie lubelskim, wsparcie lokalnych społeczności”. Organizatorami spotkania byli: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Marek Drączkowski Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Antoń Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. W konferencji uczestniczyli m.in. : Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Katarzyna Gucz i Jacek Pawłucki Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, prof. Grzegorz Grzywaczewski z-ca prezesa WFOŚ w Lublinie, Jacek Olejniczak przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Eliza Wróblewska koordynator projektu „Czyste Powietrze” w powiecie tomaszowskim, wójtowie i burmistrzowie powiatu tomaszowskiego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele jednostek współpracujących z powiatem Tomaszowskim.
Podczas spotkania omówiono kwestie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych w województwie lubelskim, inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu oraz zastosowania nowych technologii w trosce o czyste powietrze. Zaprezentowano również stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20 oraz prognozy na przyszłą perspektywę UE. 
Spotkanie zakończyła dyskusja.