Konferencja inicjująca współpracę polsko – ukraińską

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski reprezentował naszą gminę podczas konferencji pt: “Euroregion Roztocze – szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego”, która miała miejsce 7 lutego 2020 roku w Hotelu “Arkadia” w Łaszczówce Kolonii. Podczas spotkania burmistrzowie i wójtowie miast/gmin naszego powiatu w tym również Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz powiatów ościennych – a także ich starostowie podpisali list intencyjny utworzenia Euroregionu Roztocze. Dodatkowo przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej” Roztocze”, Miasta Tomaszów Lubelski oraz Miasta Żółkiew podpisali również umowę partnerską na realizację projektu “Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

fot. Magdalena Tereszczuk (LOT Roztocze)