Koncert Chopinowski zainaugurował otwarcie Centrum Promocji Wsi Poturzyn

 W niedzielne popołudnie 23 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Promocji Wsi Poturzyn. Wydarzenie to zostało połączone z widowiskiem poetycko – muzycznym pn. ,,Lubelskie Szlaki Romantyków Polskich” podczas którego zabrzmiała muzyka wybitnego muzyka i kompozytora Fryderyka Chopina, nieodłącznie związanego z Poturzynem.

W wydarzeniu tym oprócz gospodarza miejsca Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego i mieszkańców Poturzyna uczestniczyli zaproszeni goście: księża ks. Jerzy Rzeszowski – proboszcz parafii Nowosiółki i ks. Grzegorz Hałas – proboszcz parafii w Rzeplinie, pani Elżbieta Boczkowska reprezentująca Wojewodę Lubelskiego, Sekretarz Powiatu pan Dariusz Czop z małżonką, Wiceprzewodniczący rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Radny Powiatu pan Jan Kowalczyk, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym panem Jarosławem Romanowskim, Kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie asp. szt. Piotr Heba, Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Alicja Górnik,  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Telatynie- pani Małgorzatę Śliczniuk – Loda i pani Wiesława Przytuła, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Mariola Mróz, Przewodnicząca Gminnego Klubu Seniora pani Halina Szczerbińska, Przewodnicząca Sołtysów gminy Telatyn pani Małgorzata Malinowska wraz z sołtysami poszczególnych miejscowości, Przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich gminy Telatyn pani Agnieszka Fronc wraz z paniami poszczególnych Kół Gospodyń, OSP Poturzyn wraz z Prezesem Stanisławem Kwiecień oraz licznie przybyli przyjezdni goście. Do Poturzyna przyjechali również artyści z Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTTE na czele z Prezesem panem Leszkiem Winniewskim i panią Mariolą Zagojską – artystką Teatru Muzycznego z Lublinie. List okolicznościowy z wyrazami uznania skierował Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński i Marszałek Województwa Lubelskiego pan Jarosław Stawiarski.

Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem Wójta Gminy Telatyn i uroczystym przecięciem wstęgi. Aktu tego dokonali: pani Elżbieta Boczkowska, pan Dariusz Czop, pan Dariusz Kozłowski, ks. Jerzy Rzeszowski, Radnego Gminy Telatyn z Poturzyna – panowie Dariusz Dziedzic i Andrzej Rybak, Przewodniczącą KGW Poturzyn pani Urszula Kwiecień oraz sołtys sołectwa Poturzyn pani Elżbieta Sławińska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 600 000 tys. zł. z czego dofinansowanie z ,,Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” wyniosło prawie 1 250 000 tys. zł. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Telatyn podkreślił dużą pomoc i determinację mieszkańców w dążeniu do posiadania własnej świetlicy, podziękował wszystkim dzięki którym to miejsce powstało i wyraził nadzieję, że świetlica będzie służyła wszystkim mieszkańcom Poturzyna począwszy od najmłodszych po najstarszych. 

Po części oficjalnej miał miejsce piękny koncert – widowisko poetycko muzyczne  ,,Lubelskie Szlaki Romantyków Polskich”. Cały koncert został podzielony na II części – I część ,,Z pieśni o ziemi naszej” i II część ,,W drodze do przyjaciela”.

Podczas koncertu można było usłyszeć utwory instrumentalne i pieśni Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki oraz wybór poezji Wincentego Pola. W Poturzynie zaprezentowali się Mariola Zagojska – sopran, Patrycjusz Sokołowski – bas, Alesia Aleksandrowicz – fortepian oraz młodzi wykonawcy Young Hearts to Art.: Teresa Ritter – sopran, Fryderyk Pieńkoś – tenor, Ernest Tymczyszyn – tenor, Jan Mielniczuk – wiolonczela, Natalia Ociesa – fortepian, Seweryn Szarpak – fortepian, Gabriel Zagojski – fortepian. Prelekcje przygotowali: pani Grażyna Dobrzańska, pan Wiktor Kowalczyk i pan Karol Rzepecki. W swej treści zawierały elementy historyczne związane z Wincentym Polem i Fryderykiem Chopinem, które przeplatane były pieśniami, ariami i utworami na fortepian i wiolonczelę. Dźwięk fortepianu, piękne głosy artystów zapewniły słuchaczom niesamowite emocje. Koncert bardzo się podobał czego wyrazem były gromkie brawa i bisy. Na zakończenie Wójt pan Dariusz Kozłowski na ręce pani Marioli Zagojskiej wręczył kwiaty i podziękował za koncert.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński,  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wójt Gminy Telatyn Dariusz Kozłowski. Gmina Telatyn była Partnerem wydarzenia.

Relację z otwarcia centrum i Koncertu prowadziło Katolickie Radio Zamość, Radio Lublin i TVP Lublin.

Dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia – mieszkańcom Poturzyna na czele z Radnymi – panem Dariuszem Dziedzicem i panem Andrzejem Rybakiem,  sołtys panią Elżbietą Sławińską, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z panią Urszulą Kwiecień oraz Jednostce OSP Poturzyn. Dziękujemy za wspaniały poczęstunek, który wywarł ogromne wrażenie na artystach, zaproszonych gościach i uczestnikach wydarzenia.