Kolejne środki finansowe na odnowienie miejsc pamięci!!!

Dzięki staraniom Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego kolejne miejsca pamięci w Gminie Telatyn zostaną odnowione.

Komisja bardzo dobrze oceniła złożone wnioski i łącznie przyznała Gminie Telatyn 73 000,00zł na ten cel.

Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju zostaną przeznaczone na:

1. Odnowienie pomnika w Łachowcach – w ramach zadania ,,Cześć Pamięci Polakom  pomordowanym przez UPA w kwietniu 1944 r. Odnawiamy Pomnik w Łachowcach” – pozyskane środki 38 000,00zł.

2. Odnowienie grobu w Nowosiółkach – w ramach zadania ,,Odnawiamy grób ofiary ukraińskich nacjonalistów Stanisława Minkiewicza” – pozyskane środki 35 000,00zł.