Kolejna droga oddana w tym roku do użytku

Dobiegła końca inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 111705L od km 0+009,30 do km 0+691,50 w miejscowości Łachowce o długości 682m zrealizowana jako wspólne przedsięwzięcie publiczne, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. Całkowita wartość zadania wynosi 1 265 729,22zł. Kwota dofinansowania zfunduszu leśnegowynosi 916 437,00zł. Podczasprzebudowywykonano nową nawierzchnię bitumiczna szer. od 3,5m. do 5,0m , oraz zjazdy do posesji i działek rolnych.

Jestem wdzięczny Nadleśnictwu Mircze na czele z Nadleśniczym Nadleśnictwa Mircze panem Leszkiem Dmitrocą za wsparcie finansowe inwestycji. To dzięki naszej dobrej współpracy, wpływamy realnie na poprawę warunków życia mieszkańców dbając m.in. o ich bezpieczeństwo.