Kolejna dobra wiadomość dla Gminy Telatyn!!!

Wszystko za sprawą kolejnego dofinansowania jakie otrzyma Gmina Telatyn. Tym razem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 387 292 zł. Gmina złożyła wniosek do w/w programu, został on dobrze oceniony przez komisję i w związku z tym kolejna inwestycja drogowa będzie możliwa do zrealizowania.  

W ramach otrzymanych środków finansowych przebudowana zostanie droga gminna w Telatynie przy ulicy Akacjowej (Telatyn II). Rozstrzygnięcie Programu to kolejne inwestycje nie tylko w Gminie Telatyn ale również w samorządach województwa lubelskiego.

Obecnie Gmina będzie przystępowała do procedury przetargowej.