Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn podsumowały swoją roczną działalność

W piątek, 26 lutego br odbyło się Walne Zebranie Członków KGW Gminy Telatyn. Ze względu na panująca pandemię i liczne obostrzenia, w spotkaniu uczestniczyli jedynie przedstawiciele poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz pani Ewelina Galant-Woźniak – opiekun KGW z ramienia Urzędu Gminy Telatyn.

Spotkanie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Przewodnicząca Gminnych Gospodyń Wiejskich pani Alicja Beń. Podczas spotkania delegaci poszczególnych Kół Gospodyń przedstawili Sprawozdania z rocznej działalności za 2020 rok. Wypracowano stanowisko w sprawie planów na bieżący 2021 rok. W wystąpieniu Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, w szczególny sposób podziękował Kołom Gospodyń za aktywną działalność i włączanie się we wszelkie gminne inicjatywy, zwłaszcza w tak trudnym czasie.