INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Telatyn, informujemy, iż podjęliśmy starania o uzyskanie dotacji z programu p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”.
W związku z powyższym Urząd Gminy przystępuje, do oszacowania ilości wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Telatyn w 2023 roku.

Deklaracje dotyczące utylizacji azbestu można składać
w terminie:
od 18 kwietnia 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Telatyn, pok. nr 10 i na stronie internetowej https://telatyn.pl/
Jednocześnie informujemy, iż zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie oraz po przeprowadzeniu wyboru Wykonawcy zadania.

UWAGA!:

  1. W przypadku, gdy koszt realizacji przedsięwzięcia przekroczy wysokość uzyskanej przez Gminę dotacji, uczestnicząca w programie osoba może zostać zobowiązana sfinansować powstałą różnicę.
  2. Złożenie niniejszej deklaracji potraktowane będzie jako wyrażenie woli przystąpienia
    i skorzystania z programu p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla JST”.
  3. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy o tym niezwłocznie poinformować Urząd Gminy Telatyn.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf inwentaryzacja-1 86 KB 137