Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń w województwie lubelskim tj. stwierdzonymi ogniskami ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie w powiecie parczewskim i radzyńskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prośbą o wzmocnienie bioasekuracji w swoich gospodarstwach rolnych.

Na terenie powiatu tomaszowskiego do chwili obecnej stwierdzono dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików odstrzelonych na terenie gminy Tomaszów Lub i Lubycza Królewska. w związku z powyższym przypomina się również o obowiązku informowania Powiatowego Lekarza weterynarii w Tomaszowie Lub. o upadkach świń w gospodarstwie oraz o znalezieniu zwłok dzików padłych.

aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń oraz mapę ognisk ASF można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

oraz telefonicznie lub osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tomaszowie Lub.