Informacja o strajku dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Telatynie

Zarząd oddziału ZNP w Tomaszowie Lub. poinformował dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku może rozpocząć się strajk pracowników placówki. W związku z powyższym pracownicy, którzy wyrażą  chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą. Dyrektor oraz pracownicy nie podejmujący strajku w tych dniach zobowiązują się do prowadzenia zajęć lekcyjnych lub zajęć opiekuńczych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczym.

Jednocześnie informuję, że egzamin gimnazjalny i ośmioklasisty odbędzie się  w planowanym terminie.

  • w dniach od 10 do 12 kwietnia w związku z egzaminem gimnazjalnym uczniowie klas I-VIII nie będą mieć zajęć lekcyjnych,
  • w dniach od 15 do 17 kwietnia w związku z egzaminem ośmioklasisty uczniowie klas I-VII i III klas gimnazjalnych nie będą mieć zajęć lekcyjnych