Informacja o numerze infolinii w Gminie Telatyn dla osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień

Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego informujemy, iż z dniem 14 stycznia 2021 roku w Urzędzie Gminy Telatyn została uruchomiona infolinia, tel. 84 66 13 142 mająca na celu realizację zadania: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego transport taki został przewidziany dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w w/w schorzeniami

– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W związku z powyższym, prosimy w/w osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu do najbliższego punktu szczepień o kontakt z Urzędem Gminy Telatyn poprzez podany numer infolinii po uprzednim umówieniu terminu i godziny szczepienia.