Informacja o Giełdowym Rynku Rolnym

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu ,,Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemów – w systemie kursu jednolitego i w systemie aukcyjnym.

KOWR informuje, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno – spożywczych do obrotu giełdowego: rzepak i koncentrat soku jabłkowego a także nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

KOWR informuje również, ze Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję o zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z następujących opłat:

– od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego

– za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej

– rocznych za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych

Zwolnienia obowiązywały będą do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji o Giełdowym Rynku Rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A pod adresem https://tge.pl/rtrs