Informacja dla NGO niosących pomoc uchodźcom z Ukrainy

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/…/nabor-ofert-male-granty/

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert.