Informacja dla Mieszkańców Gminy Telatyn

Gmina Telatyn przygotowuje się do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację podziemnych zbiorników na wodę deszczową w domach prywatnych.
Takie instalacje pozwolą mieszkańcom znacznie obniżyć rachunki za wodę w okresie letnim przy jednoczesnej ochronie środowiska, zwłaszcza w kontekście odczuwalnych zmian klimatu.

Poziom dofinansowania wynosi aż 85% minus podatek vat.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania – deklaracji udziału w Projekcie. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10
Informacje udzielane są również pod numerem telefonicznym 84 661-31-10 wew. 40

Miasto Tomaszów będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu. Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji dla danego gospodarstwa domowego – ważny jest optymalny dobór zbiornika w kontekście m.in. dostępnej powierzchni działki czy powierzchni dachu.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie zobowiązani będą dostarczyć do Urzędu Gminy (lub elektronicznie na adres dhawryluk@telatyn.pl) mapę zasadniczą w skali 1:2000.
Efektem działań poprzedzających oraz inspekcji technicznych będzie zgłoszenie robót budowlanych dla Projektu oraz pozyskanie dofinansowania na budowę zbiorników w Państwa gospodarstwach domowych.
Opłaty za inspekcje terenowe: 350 zł brutto

Krok po kroku:

  1. Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych w Państwa Gminie (informacja na stronie WWW Urzędu)

  2. Wypełnianie deklaracji przez mieszkańców oraz podpisywanie umów na wykonanie inspekcji technicznych (w urzędzie gminy)

  3. Dostarczenie przez mieszkańca mapy zasadniczej (wyciągniętej ze Starostwa Powiatowego) oraz dostarczenie do DOEKO (mail: mapy@doekogroup.pl) lub do Urzędu

  4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku.

  5. Zgłoszenie robót budowlanych.

  6. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 4297 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy instalacji Z-N można składać w od 29.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.