Informacja

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Telatyn, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu.
Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic. Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Telatynie w godzinach pracy urzędu do 31 lipca 2024r.
W załączeniu wzór oświadczenia.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf oswiadczenie 142 KB 14