Informacja

Informacja na temat wyników otwartego konkursu ofert na zadania w sferze wspierania działań w zakresie kultury; rodzaj realizowanego zadania: „Propagowanie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie działań w zakresie kultury” w 2024 roku.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf informacja o wynikach 386 KB 75
pdf Protokół z posiedzenia komisji 634 KB 64