Informacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu
który dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych w terminie od 1 stycznia 2024r do 31 maja 2024r. Wnioski są przyjmowane w wersji papierowej w ARiMR.