Informacja

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Rady Gminy Telatyn Nr XXXIII/268/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Wójt Gminy Telatyn ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w sferze wspierania działań w zakresie kultury. Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Zarządzenie Wójta 973 KB 29
pdf Ogłoszenie konkursu 873 KB 25