Informacja

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania w sferze wspierania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; rodzaj realizowanego zadania „Propagowanie kultury fizycznej, szkolenie drużyn gier zespołowych (np. piłki nożnej, siatkowej), rozwijanie innych dyscyplin sportowych, przygotowanie kadry zawodników do rozgrywek międzyklubowych, organizacja zawodów rekreacyjno-sportowych (minimum 2 w ciągu roku)“

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 218 KB 213
pdf Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej 359 KB 46