INFORMACJA

W związku z licznie występującymi nieprawidłowościami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Telatyn, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zasadami prawidłowej segregacji. Informacja na ten temat dostępna jest na ulotce dostarczanej przez firmę odbierającą odpady oraz do pobrania w Urzędzie Gminy osobiście lub na stronie internetowej. Wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad prawidłowej segregacji Gmina będzie zobowiązana wydać decyzję o naliczeniu podwójnej stawki za gospodarowanie odpadami.