Informacja

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze informuję, że jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.