Informacja

Wójt Gminy  Telatyn informuje, że w dniach 28-29 czerwca 2022r odbędzie się nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu BIG BAG  

W/w odbiór odpadów realizowany będzie dzięki programowi priorytetowemu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej „ realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

Rolnicy są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć  odpady do wskazanego miejsca.

Ważenie odpadów i tarowanie odbędzie się w punkcie skupu złomu u Pani Kamińskiej. Następnie rolnik przewiezie odpady  na  plac tzw „SKR” w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Gminy. 

Wytyczne dotyczące odpadów:

  odpady muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi oraz błota.

– odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami: folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka i sznurek do owijania balotów oraz opakowania  po nawozach i opakowania typu BIG BAG

– folia z BIG-BAG musi być oderwana ze środka i złożona osobno

– folie rolnicze powinny być złożone i zwinięte w rulon, tak aby możliwy był załadunek przez jedną osobę

 W przypadku kiedy odpady będą w znacznym stopniu zanieczyszczone lub nieposegregowane, nie zostaną odebrane.

Zakazuje się dostarczania materiałów innych niż odpady rolnicze tj: opakowań po opryskach i olejach, resztek z plandek, zużytych opon itp

 Pracownicy gminy będą przeprowadzać kontrolę przywiezionych  odpadów

 Szczegółowe informacje w sprawie odbioru w/w odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy Telatyn, Pan Daniel Hawryluk pokój nr 10, tel. 84 6613 110 wew. 40