III Kongres Demograficzny w Polsce

KONFERENCJA NAUKOWA: Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość
Miejsce konferencji: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Sala 1222, Plac Powstańców Warszawy 1,Wrocław, 19 września 2022 r., godz. 09.30-15.00
Celem tytułowej konferencji jest ukazanie rozmaitych analiz dotyczących najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania młodych Polek i Polaków oraz ich przechodzenia do dorosłości. Podjęta zostanie też próba sformułowania wyzwań dla polityki młodzieżowej oraz innych polityk państwa – demograficznej, rynku pracy, rodzinnej – wobec młodych dorosłych osób w Polsce. Oprócz merytorycznych celów konferencji założeniem tego spotkania jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy pomiędzy przedstawicielami rozmaitych środowisk i instytucji ze świata nauki i praktyki.
Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym.
Wydarzenie będzie transmitowane również na facebookowej stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066858354357