Gminne Koła Gospodyń Wiejskich podsumowują swoją roczną działalność

W czwartek 6 lutego, w Świetlicy Wiejskiej w Żulicach odbyło się Walne Zebranie Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn, w którym uczestniczyli delegaci poszczególnych KGW, które działają na terenie gminy. W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych pań i panów, uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz pracownik Urzędu Gminy ds. kultury i promocji pani Ewelina Galant – Woźniak. Aktualnie na terenie Gminy działa 14 Kół Gospodyń które skupiają 180 pań i panów. Są to osoby, doskonale łączące swoje domowe i zawodowe obowiązki z działalnością w Kołach Gospodyń Wiejskich. Spotkanie rozpoczęła pani Alicja Beń – Przewodnicząca Zarządu KGW Gminy Telatyn. Podczas spotkania panie z poszczególnych Kół przedstawiły Sprawozdania ze swojej rocznej – bardzo aktywnej działalności. W trakcie 2019 roku Koła Gospodyń Wiejskich wspierały oraz podejmowały różne inicjatywy: m.in. uczestniczyły w świętach i wydarzeniach lokalnych (Spotkanie Opłatkowe, Spotkanie Wielkanocne dla KGW, Gminny Dzień Kobiet, Dożynki Gminno – Parafialne, Dożynki Powiatowe), prowadziły warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, organizowały imprezy i spotkania okolicznościowe, rajdy rowerowe, uczestniczyły w spotkaniach, konferencjach, oraz wspierały swą pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy. Podczas spotkania oprócz tego, że dokonano podsumowania swoich działań, rozmawiano również o planach na 2020 rok. Ogólny plan działalności na 2020 rok przedstawiła pani Ewelina Galant – Woźniak. Członkowie poszczególnych Kół Gospodyń uzupełniali go o swoje wydarzenia i inicjatywy, które zechcą zrealizować w tym roku. Opracowany wspólnie plan działania został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich delegatów KGW. Słowo podziękowania za prowadzoną działalność do wszystkich obecnych skierował Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski, który wyraził olbrzymią wdzięczność za dotychczasowe inicjatywy oraz zadeklarował pomoc we wszelkich działaniach KGW na rzecz społeczności lokalnej.