Gminne Koła Gospodyń Wiejskich podsumowały swoją działalność w 2021roku

We czwartek, 24 lutego br odbyło się w Telatynie Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze delegatów Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających na terenie Gminy Telatyn. Spotkanie to stało się również okazją do złożenia Paniom życzeń i wręczenia upominków z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

W wydarzeniu, oprócz pań i panów z KGW uczestniczyli zaproszeni goście:  Sekretarz Powiatu pan Dariusz Czop, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga oraz pracownik Urzędu Gminy ds. kultury i promocji pani  Ewelina Galant – Woźniak.

Obecnie w Gminie Telatyn istnieje 14 Kół Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczą we wszystkich gminnych inicjatywach. Łącznie Koła na terenie Gminy skupiają 202 osoby – pań i panów, którzy doskonale łączą swoje domowe i zawodowe obowiązki z działalnością w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie rozpoczęła pani Alicja Beń – Przewodnicząca Zarządu KGW Gminy Telatyn. Przewodniczącą Zebrania została pani Agnieszka Fronc, zaś Protokolantem pani Alina Urban. Podczas spotkania panie z poszczególnych Kół przedstawiły Sprawozdania ze swojej rocznej, która w dobie pandemii była dość trudna i ograniczona. Podczas 2021 roku Koła Gospodyń Wiejskich wspierały oraz podejmowały różne inicjatywy: m.in. uczestniczyły w wydarzeniach lokalnych, prowadziły różnego rodzaju warsztaty, uczestniczyły w spotkaniach, jeździły na wycieczki, oraz wspierały swą pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy i w Powiecie Tomaszowskim. Rozmowy podczas spotkania dotyczyły również planów na obecny 2022 rok.

Podczas zebrania dokonano również zmiany na stanowisku Przewodniczącej Zarządu i Zastępcy Przewodniczącej. Nową Przewodniczącą została pani Agnieszka Fronc a jej Zastępcą pani Agnieszka Cioch. Obecny Zarząd przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: pani Agnieszka Fronc

Z-ca Przewodniczącej: pani Agnieszka Cioch

Sekretarz: pani Małgorzata Sachajko

Skarbnik: pani Maria Międlarz

Członkowie Zarządu: pani Dorota Kamys, pani Agnieszka Piechnik