Gminę Telatyn odwiedzili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W ramach podpisanej wzajemnej współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie Gminę Telatyn odwiedziła delegacja RDOŚ – pan Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor RDOŚ, pani Monika Prasowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2020 i pan Grzegorz Czerski – starszy Specjalista ds. obszarów Natura 2020, którzy wraz z Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim wizytowali w ramach porozumienia Grodzisko w Posadowie. Spotkanie dotyczyło realizacji działań ochronnych w obrębie średniowiecznego grodziska w Posadowie, w ramach projektu pn. ,,Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. Na murawie porastającej średniowieczne grodzisko zaplanowano dosadzenie sadzonek Żmijowca czerwonego, koszenie roślinności, odsłonięcie powierzchni gleby i usunięcie nagromadzonej biomasy.