Gminę Telatyn odwiedzili goście

W piątek, 5 lutego br Gminę Telatyn odwiedził Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego pan Zdzisław Szwed  którzy spotkali się z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim. Obecni byli również: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich pani Ewa Szałachwiej, z-ca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego pani Kamila Szysiak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie pan Artur Sępoch.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na czele ze Starostą Powiatu panem Henrykiem Karwanem, Wicestarostą panem Jarosławem Korzeniem i urzędującym Członkiem Zarządu panią Katarzyną Gucz.

Rozmowy dotyczyły spraw bieżących gminy Telatyn, inwestycji oraz przyszłych planów rozwojowych Gminy.